فروش زمين در اصفهان

فروش زمين در اصفهان

صفحه اصلی دارالترجمه رسمی در کرج

فروش زمين در اصفهان

فروش زمين به مساحت 231 مترمربع داراي پروانه 4 واحد و 70درصد ساخت در اصفهان
231 متر جنوبي، سند شش دانگ و در كوچه ي 8 متري
70 درصد ساخت
قيمت هر متر 2 ميليون و 200 هزار تومان
آدرس: اصفهان، خيابان كاوه، غرضي، بلوار شفق
شماره تماس:
09133707522
مرتضوي
-------
زمين، فروش زمين، زمين در اصفهان، فروش زمين در اصفهان، خريد زمين در اصفهان، قيمت زمين در اصفهان، زمين ارزان در اصفهان، زمين ارزان قيمت در اصفهان، زمين با پروانه ساخت، زمين براي ساخت 4 واحد، زمين مسكوني، خريد زمين، زمين در خيابان كاوه اصفهان